Aanbevelingen

In het begeleidingstraject wat ik met Marijn Schrieken heb gevolgd heb ik haar vermogen om door het ‘verhaal’ heen te kijken kunnen ervaren en zij was daardoor in staat om bij mij onbewuste patronen helder te krijgen en ook in het ontmantelen van die patronen stond zij liefdevol en zonder oordeel naast mij. Een echte […]

John

‘Ik merkte op dat in bepaalde stresssituaties de controle verloor en hierdoor uit mijn rol schoot. Stemverheffing en ferm taalgebruik waren meestal het resultaat. Ik probeerde wel om rustig te blijven maar om wat voor redenen dan ook verloor ik toch de controle. Ik kon er niet de vinger opleggen wat nu de oorzaak hiervan […]

Jean Paul

‘De sessies bij Marijn waren een mooie bewustwording van mijn lichaam en geest. Het heeft o.a. een bijdrage geleverd aan het openen van mijn hart, waardoor ik veel meer voel dat ik aanwezig en daardoor ook dichter bij mezelf ben gekomen. Het is bijzonder om te ervaren dat elk lichaamsdeel je wat te vertellen heeft. […]

Else